Posts

एका सामान्य शिंपिणीची परिस्थितीच्या विरुद्ध दिलेल्या लढ्याची एक असामान्य गाथा..

इस्रायलच्या चौथ्या पंतप्रधान,आयर्न लेडी गोल्डा मेयर

समाजाने वेशीबाहेर ढकललेल्या एका अन्यायग्रस्त जमातीच्या उत्कर्षासाठी झटणाऱ्या एका कार्यकर्त्याने मांडलेली ही कैफियत आहे......